Den här serien trillade ur ett gammalt skissblock som legat arkiverat i källaren länge. Den gjordes förmodligen på 90-talet, och handlar om hur man värderar saker olika.

You find the comic translated to english here.